Udgave 6.8.4 af CompuClock’s WebClient er blevet frigivet. Denne udgave af WebClienten forudsætter opgradering af hovedprogrammerne til version 6.8.4 Den væsentligste ændring i version 6.8.4 angår administration af Flextid Som systemet er i dag tæller det flextid fra ”sidst indtastede primosaldo”. Denne primosaldo stammer enten fra fra den dag medarbejderen blev ansat og oprettet i […]