10 tastetryk og du har overblik over din tidsregistrering!

CompuClock er Tidsregistrering og Jobregistrering i et fleksibelt og brugervenligt system. CompuClock består af en hardwaredel – speciel designet registreringsterminal – og en modulopdelt softwaredel. CompuClock’s software kan du få installeret på egne maskiner – eller du kan opnå adgang over internettet via vores WebClient. CompuClock kan integrerers med alle gængse MPS-systemer, lønsystemer, adgangskontrolsystemer etc.
Der er med andre ord mange gode grunde til at anvende CompuClock til tids- og jobregistrering i din virksomhed!

Her er de første 10:

1. Tidsregistrering

CompuClock sikrer, at al arbejdstid i virksomheden bliver registreret, og at oplysningerne samles og gøres tilgængelige i et brugervenligt og fleksibelt system.

2. Jobregistrering

Med CompuClock kan du kontrollere og styre tidsforbruget på hvert enkelt job og få overblik over jobbet fra produktionsstart til levering. Du kan bryde de enkelte job ned i jobfaser og følge tidsforbruget på hver enkelt operation.

3. Flekstidsregistrering

CompuClock giver dig mulighed for at definere hver enkelt medarbejders flekstid og kernetid. Og dine medarbejder kan på egen hånd checke deres flekssaldo på Portvagtens skærm.

4. Vagter

CompuClock kan administrere et ubegrænset antal vagtplaner. Skiftende arbejdstider – med forskellige tillægstakster på forskellige tidspunkter – er ikke noget problem.

5. Fraværsregistrering

I CompuClock kan du definere et ubegrænset antal fraværstyper. Du kan få udskrifter over hver enkelt fraværsårsag opgjort over en given periode for hele virksomheden, for hver enkelt medarbejder, afdelinger i firmaet, osv.

6. Lønafregning

Et enkelt tastetryk – og du har grundlaget for en korrekt lønafregning. CompuClock tager højde for forskelligartede løntimer, eventuelle fradrag for pauser, tillæg for ubekvem arbejdstid, overtid, flexsaldo, særlige godtgørelser m.m.
Din lønafregning bliver sikker og hurtig – det betyder lavere omkostninger.

7. Overførsel af data til andre systemer

CompuClock kan kommunikere med alle administrativprogrammer, der anvendes i danske virksomheder. Det eliminerer indtastningsfejl og dobbeltarbejde.

8. Konstant kommunikation

Du har altid overblik over, hvem der er mødt, hvem der er fraværende – og hvorfor. Og har du personlige eller generelle meddelelser til dine medarbejder, får de dem automatisk på Portvagtens store skærm.

9. Rapportering

CompuClock giver dig helt enestående og brugervenlige rapporteringsfaciliteter -i den detaljeringsgrad, du ønsker. Du har til enhver tid overblik over, hvad din virksomhed, din afdeling, den enkelte medarbejder eller et enkelt job koster i mandetimer. Klik her for eksempler på nogle få rapporter

10. Planlægning af arbejdstid

CompuClock hjælper dig med at estimere dine lønudgifter – ned til mindste detalje. CompuClock betyder omkostningskontrol – også i budgetfasen. CompuClock giver dig f.eks. en sammenligning mellem faktisk arbejdstid – fordelt på takster og fraværstyper – og budgetteret arbejdstid.

Kort sagt:

CompuClock giver dig overblik

og det er noget de fleste har brug for…