CompuClock giver overblik på KEA

KEA blev etableret i 2009 og er en fusion af korte og mellemlange videregående uddannelser fra Københavns Tekniske Skole, BEC Design, BEC Management, TEC og CPH WEST.
KEA’s formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau.
Der er 4219 studerende på fuldtidsuddannelserne, 4800 på efteruddannelse og 332 ansatte på KEA.

 

Torben Samson IT Chef Københavns Erhvervs Akademi  udtaler: 

“På KEA bruger en stor del af vores medarbejdere i administrationen CompuClock – enten i en webbrowser eller på en smartphone – til at registrere komme og gå tider. CompuClock beregner dagens flexbevægelse i forhold til den enkelte medarbejders dagsnorm, og dermed har både medarbejdere og administration altid et opdateret billede af flexsaldoen.

Flexsaldoen er altid opdateret og tilgængelig for medarbejderen

Hvis medarbejderne skal have optimal udnyttelse af fordelene ved at arbejde på flextidsordning er det vigtigt for dem altid at have præcis viden om egen flexstatus. Set fra virksomhedens side et det ligeledes vigtigt at have overblikket over den samlede flexkonto fordelt på afdelinger. CompuClock giver os begge dele.

Ud over sikkerheden omkring flexberegning, vil jeg gerne fremhæve to funktioner som vi har stor nytte af:

CompuClock har et remindersystem som hjælper os med at holde disciplin med at godkende registreringer således at alle data i systemet er bekræftet af både medarbejdere og afdelingsledere. Remindersystemet (som er email baseret) sørger for at holde alle på “tæerne” med at gennemgå og godkende registreringer mens de er i frisk erindring. Det giver os større sikkerhed for at tidsregistreringerne er fejlfri og at man ikke glemmer at registrere evt. fravær.

Desuden har CompuClock et fraværsønskemodul som hjælper os meget med hensyn til planlægning af flexfri og andet planlagt fravær. Medarbejderne kan lægge fraværsønsker ind fremadrettet, deres kollegaer kan se disse fraværsønsker, afdelingslederne kan godkende eller afvise ønskerne alt sammen online med automatiske beskeder om ønskernes behandling. Når et fremsat ønske er godkendt af en afdelingsleder dannes fraværsregistreringen med det samme og man behøver ikke at tænke mere på den. Det er en stor lettelse i dagligdagen.

Alt i alt opfylder CompuClock alle vore behov til et driftssikkert, fleksibelt og brugervenligt registreringssystem – og en vigtig pointe er at medarbejderne er glade for systemet”

Kontakt Sterna og få mere at vide om CompuClock → Hent brohcure om CompuClock→