Tidsregistrering... Det er os

Flere registreringsløsninger

CompuClock understøtter flere måder at foretage tidsregistrering på! CompuClock tilbyder dig en terminal, webstempling, telefonstempling, stempling på smartphone, stempling på PC.

Det mest almindelige er at bruge en terminal som er specielt designet til at modtage tidsregistreringer. Terminalen er i virkeligheden en PC som afløser det gammeldags stempelur. Terminalen kan udstyres med forskellige læsere afhængig af de ønsker de enkelte firmaer måtte have. Vi har erfaringer med berøringsfrie kort, magnet- og stregkodelæsere, håndscannere, fingerarftrykslæsere mm.

Stempling på smarthone er en velegnet løsning for f.eks. entreprenører, landmænd og andre hvor arbejdsdagen ikke nødvendigvis starter det samme sted hver gang.

Webstempling gør tidsregistrering fra hvilken som helst internetforbundet pc mulig. Samtidig kan man også styre ned på IP adresse (eller PC ID) og dermed styre hvilke PC der kan stemples fra.

TrayPunch  – eller stempling på PC – er et lille program der installeres på den enkelte PC. Her kan man så stemple ind/ud skifte mellem projekter og gøre alle de ting man eller skal bruge en terminal til.

Endelig kan man bruge et stemplingsinterface som er indbygget i vores WebClient til at registrere komme/gå job og fravær. Se mere om WebClienten her