Tidsregistrering... Det er os

Rapportering

CompuClock giver dig helt enestående og brugervenlige rapporteringsfaciliteter -i den detaljeringsgrad, du ønsker. Du har til enhver tid overblik over, hvad din virksomhed, din afdeling, den enkelte medarbejder eller et enkelt job koster i mandetimer.