CompuClock – Tidsregistrering med mere

CompuClock er en totalløsning for firmaets tidsregistrering og håndterer medarbejderes komme/gå registreringer, flextidsberegning, fraværsregistreringer, jobtider mm. CompuClock anvendes af flere end 600 virksomheder i Norden. Vore kunder er virksomheder af alle størrelser og de findes i alle brancher.

CompuClock er opbygget med:

 • Grundsoftware med tilhørende antal aktive medarbejdere
 • En eller flere specialudviklede registreringsløsninger
 • Ekstramoduler efter behov

CompuClock er modulopdelt og systemet kan derfor nemt tilpasses de enkelte virksomheders specielle behov.

Grundsoftware

CompuClock’s grundmodul omfatter bl.a.

 • Komme/gå registreringer
 • Fravær (f.eks. sygdom, ferie, feriefri, barsel)
 • Diverse grundoplysninger om hver medarbejder
 • Beregning af arbejdstider fordelt på takster og tillæg
 • Fleksibel rapportering og mange udskriftsmuligheder

I CompuClock’s grundmodul kan man bl.a.

 • Ændre og vedligeholde registreret fremmøde
 • Registrere og overvåge fravær fordelt på årsagskoder
 • Udskrive nøjagtige og overskuelige rapporter, som f.eks. perioderapporter med komme/gå registreringer, fraværsrapporter, feriestatistik mv.

Registreringsmuligheder

CompuClock’s software anvendes sammen med en eller flere af følgende registrerings løsninger:

 • Registreringsterminal
 • PC registrering
 • Telefonstempling
 • WEBstempling

Ekstramoduler

CompuClock’s grundmodul kan udbygges med forskellige ekstramoduler, som tilsammen gør at vore kunder får netop den løsning de har brug for:

Jobregistrering

er et ekstramodul som gør det muligt at registrere medarbejdernes arbejdstid på forskellige jobs/ordre. CompuClock kan håndtere jobregistrering på tre niveauer, dvs job, operation og underoperation. Jobs oprettes i CompuClock – eller importeres fra eksternt system – og medarbejderne kan umiddelbart derefter registrere sig ind på de aktuelle jobs i registreringstreminalerne. Jobregistreringerne håndteres så på samme måde som komme/gå registreringer CompuClock. Installering af Jobmodulet åbner op for en lang række rapporter som giver adgang til dybdegående efterkalkulationer af ordre og operationer.

Vakter

er et ekstramodul som gør det muligt at lade CompuClock automatisk beregne arbejdstid og tillæg afhæng af hvilken vagt medarbejderen arbejder på

Ekstrabruger

Softwaren kan betjenes af ubegrænset antal samtidige brugere i et netværk.

Afdelingsleder

er et ekstramodul specielt udviklet til de mellemledere der har brug for begrænset adgang til de tidsregistreringdata der er CompuClock’s database. Ved hjælp af Adgangsstyringsmodulet kan man nemt og enkelt tildele lederne skræddersyede rettigheder til f.eks. tidsregistreringer for en afdeling, en gruppe medarbejdere, til at rette overenskomster, til at rette og tilføje registreringer, udskrive specifikke rapporter mv.

Adgangsstyring

er et ekstramodul hvori der bestemmes hvilken adgang og hvilke rettigheder CompuClock’s brugere har i Afdelingsledermodulet.

Medarbejdermodul

Er et ekstramodul som giver den enkelte medarbejder mulighed for at arbejde med egne tids- og fraværsregistreringer i CompuClock. Med Adgangsstyringsmodulet kan de enkelte medarbejderes rettigheder til redigering af registreringer bestemmes individuelt.

Mødt/Fraværende

er et ekstramodul der viser information om medarbejdernes fremmøde og fravær. Modulet kan vise medarbejder navn, lokaltelefon, e-mail adresse, mobil og privattelefon, samt medarbejdernes sidste stempling (komme eller gå). Desuden kan der indtastes fritekst ved hver medarbejder. Dette modul er særdeles velegnet ved telefonomstillingen hvor der på et skærmbillede kan overblik over den aktuelle ind/ude status for samtlige medarbejder i virksomheden, samtidig med at opslag i databasen er klares med få tastetryk.

Eksport til andre systemer

er et ekstramodul som gør det muligt at udveksle data mellem CompuClock og alle andre programmer der kan modtage eksterne data, feks. løn- og produktionsstyringsprogrammer, excel og andre windowsprogrammer. Eksportmodulet i CompuClock er meget fleksibelt og opsætningen af outputfiler har meget vide grænser. Typisk eksoprterer man løndata til f.eks. Lessor, Navision, Concorde, Epos, Dataløn, Multiløn mfl.

Kantinekøb

er et ekstramodul hvor medarbejdernes køb af madvarere mv. i virksomhedens kantine kan registreres. Modulet omfatter alle købsregistreringer, som kan rettes og vedligeholdes i modulet, og desuden har Kantinekøb veludbygget rapporteringsmodul.

Alle yderligere informationer gives af Sterna – telefon 2212 2252 eller pr. e-mail sterna@sterna.dk