Tidsregistrering... Det er os

Stempling i WebClient

Udover selve Stempling i Selve Webclienten er der to(tre) andre softwarebaserede stemplingsalternativer du som bruger af CompuClock kan gøre brug af.
Disse er tænkt som ”ren” komme gå registrering uden login og alle de muligheder du har i selve webclienten.

WebPunch

WebPunch er browserbaseret stemplingsværktøj som kan benyttes fra alle internetforbundne PC’ere (tablets, smartphones etc) For at aktivere stemplingen på en ny PC skal man igennem en lille dialog for at kunne bruge stemplingen på den pågældende PC.

Hvis du går ind på webadressen:
https://www.webpunch.dk/webpunchcclxpr/

ser du den omtalte dialog.
Koden kan du rekvirere hos Sterna hvis du er interesseret at prøve en demoudgave. Hvis du er kunde i forvejen kan vi finde koden i din installation. Koden indtastes og man skal angive sit medarbejdernummer med henblik på dokumentation af hvem åbner for stempling fra IP adressen

Når du har klikket på [Gem kode] er programmet klar til bug følgende skærmbillede vises.

Her indtaster du dit medarbejdernummer og klikker på Hente. Hvis du sætter flueben i Gem registreret nummer behøver du ikke på denne PC at indtaste dit medarbejdernummer næste gang du vil logge ind/ud

Vi indtaster medarbejdernummeret 1115 og klikker på knappen [Hente] Skærmbilledet ser nu således ud:

Medarbejdernes navn vises og nummeret i parentes bagved.
Derefter vises med småt den sidste stempling medarbejderen foretog og tredje line gøres opmærksom på at Stempling vil få den viste dato og tidspunkt
Knapperne nedenunderviser de muligheder der er for at stemple IND nu eller afslutte. Havde medarbejderen været INDE ville knappen stå som Stemple UD nu.
Her klikker vi så på stemple ind nu og skærmbilledet vil se således ud:

Klar til næste stempling eller blot klar til at blive lukket ned.

Traypunch og stempling på smartphone

Når du har angivet dit medarbejdernummer og klikket på [Hente] bemærker du to links i den nedre del af skærmbilledet:

Traypunch er et lille program du kan installere på den enkelte PC og som placeres i systembakken på PC’en.

TrayPunch fungerer nogenlunde på samme måde som den overfor beskrevne stempling i en browser -WebPunch. Dobbeltklikker du på ikonet popper der følgende dialog op:

Her indtastes igen medarbejdernummer og klik med musen på hente stemplingsstatus:

Og resten kører som den internetbaserede stempling.

Der er dog mulighed for lidt mere tilpasning til den enkelte bruger idet man ved højre klik på ikonet i systembakken får adgang til konfigurationsmenu:

Menupunktet ”Brugers opsætning…” viser følgende skærmbillede:

Skærmbilledet er tredelt :
I øverste del sætter man flueben der bestemmer hvorvidt systemet skal huske sidst brugte medarbejdernummer. Flueben her gør at systemet henter status på medarbejderen ved opstart og man behøver ikke intaste sit medarbejder nummer hver gang man vil bruge programmet.
Hvis der er mange der deler en PC er det derimod fordel at udelade flueben her.
Programmet kan sættes til at starte ved login på PC’en
Og sluttelig kan man (hvis funktionen Husk sidste medabejdernummer er vinket af) få en ”reminder” om at stemple ind hvis man er logget på sin PC uden at være indstemplet. Denne vises således.

Den midterste del af skærmbilledet giver mulighed for at vælge i mellem de sprog systemet supporterer.

Her er det blot spørgsmål om at sætte et prik ved den fane man bedst kan lide at læse…

Den nederste del drejer sig om integration til Outlook, hvor man kan få vist aftaler mm i mødt fraværende.

Enddelig er der Stempling på smartphone. Den kan du prøve ved at indtaste følgende url i browseren på din mobiltelefon:
http://webpunch.dk/webpunchcclxpr/m.aspx
Dette vil give dig et skærmbillede i retning af dette her:

Det er naturligvis muligt at indtaste Alfabetiske tegn i stedet for numeriske idet telefonens tastatur bliver aktiveret ved klik i det tomme Medarbejdernummerfelt.