CompuClock

Vagter

CompuClock kan administrere et ubegrænset antal vagtplaner. Skiftende arbejdstider – med forskellige tillægstakster på forskellige tidspunkter – er ikke noget problem.Vagtplaner kan sættes op i CompuClock som så automatisk skifter mellem f.eks. morgenvagt, aftenvagt, nattevagt. Ønsker man ikke at vedligeholde vagtplaner i CompuClock, kan man indstille terminalen til at modtage informationer om hvilken vagt man […]

Rapportering

CompuClock giver dig helt enestående og brugervenlige rapporteringsfaciliteter -i den detaljeringsgrad, du ønsker. Du har til enhver tid overblik over, hvad din virksomhed, din afdeling, den enkelte medarbejder eller et enkelt job koster i mandetimer.

Jobregistrering

Med CompuClock kan du kontrollere og styre tidsforbruget på hvert enkelt job og få overblik over jobbet fra produktionsstart til levering. Du kan bryde de enkelte job ned i jobfaser og følge tidsforbruget på hver enkelt operation.

Lønafregning

Et enkelt tastetryk – og du har grundlaget for en korrekt lønafregning. CompuClock tager højde for forskelligartede løntimer, eventuelle fradrag for pauser, tillæg for ubekvem arbejdstid, overtid, flexsaldo, særlige godtgørelser m.m.Din lønafregning bliver sikker og hurtig – det betyder lavere omkostninger.