Tidsregistrering... Det er os

Flex i CompuClock

Udgave 6.8.4 af CompuClock’s WebClient er blevet frigivet. Denne udgave af WebClienten forudsætter opgradering af hovedprogrammerne til version 6.8.4

Den væsentligste ændring i version 6.8.4 angår administration af

Flextid

Som systemet er i dag tæller det flextid fra ”sidst indtastede primosaldo”. Denne primosaldo stammer enten fra fra den dag medarbejderen blev ansat og oprettet i CompuClock – eller den gang der sidst blev arkiveret i CompuClocks hovedprogram. Mange af vore brugere undlader at arkivere data og derfor er der tilfælde hvor medarbejderens adgang til flexoplysninger er eksempelvis således:
flex1

Denne primo saldo (som her er 01-01-2011) opdateres kun ved arkivering af gl. perioder. Hvis der aldrig er blevet arkiveret går systemet tilbage til start og bevægelsen er sådan set altid den samme som Ultimosaldoen.

Arkiverer man måned for måned er primosaloden eksempelvis være den 1/8 : 66,97
Medarbejderen har bevægelse på +9,18 indtil dato i august måned og ultimosaldo d. XX/8 vil derfor være 76,16

Dels for at slippe for den påkrævede arkivering og dels for ikke medarbejderne skal vente på eventuel arkivering for at få et retvisende billede af sin flex har vi ændret flexvisningen således at den tager altid udgangspunkt i den periode man ser på. Perioden vælges i rullegardinet til højre på fanebladet Mine registreringer:

flex2

 

Og når man har valgt den periode man vil se på vises de flextal der hører til denne periode og ikke sidste arkivering eller registrering af primosaldo ved ansættelse.

Her et eksempel fra en kunde der allerede arbejder med den nye version (og arkiverer heller ikke):

flex3

Det der ses i bevægelsen svarer altid til den aktuelle periodes bevægelse og det gør det væsentlig nemmere for de ansatte at følge med i udviklingen af deres flexstatus, end sådan som systemet var skruet sammen med at bevægelsen kunne strække sig over periode på flere måneder.

Bemærk at Flexstatus (+-) er markeret blåt, dvs. det er et link. Klikker man på det får man adgang til rapporteringsværktøj der viser flexudviklingen over tid.

flex4_OK

Nederst i skærmbilledet ses at der er sat en ”betingelse” op om at flexsaldo ikke bør overskride 74 timer tilgode og man skal ikke skylde mere end 10 timer.
Dette er ikke et krav men en option om firmaet ønsker at gøre opmærksom på disse max-min tal og tallene kan naturligvis indstilles for hvert firma. Nogle har strammere grænser andre har videre flexgrænser. Nærmer man sig grænsen bliver tallene fremhævet så man bliver gjort opmærksom på at man skal til at tage aktion på flexstatusen.
Man kan også få vist tallene grafisk ved at klikke på fanen Chart:

flex5_OK

Ny Flexrapport

I forbindelse med programmeringen af flexdelen er der også tilføjet en rapport hvor man kan status på flex for hele firmaet, en afdeling, del af afdeling eller blot valgte medarbejdere (det afhænger af hvor man sætter fluebenene i skærmbilledet nendenunder)

flex4

Dette valg resulterer i en liste over medarbejdernes flexstatus primo og ultimo samt bevægelse pr periode fra 1/11/2012. Der er mellem totaler for hver periode.

flex7

Rapporten kan nemt med et klik på link flyttes over i Excel eller blot udskrives.
Nederst i rapporten vises resultaterne som graf på samme måde som vist ovenover men her blot for hele rapporten:

flex8