Tidsregistrering... Det er os

Tidsregistrering med CompuClock Xpress

CompuClock Xpress er en cloud-baseret, enkel og brugervenlig tidsregistrering for mindre og mellemstore firmaer.

Det er nemt at bestille CompuClock xPress på nettet – bestil her eller ved at kontakte Sterna’s salgsafdeling i telefon 2212 2251. Der skal kun nogle få tastetryk til for at gøre din installation klar. CompuClock xPress er et yderst brugervenligt system, hvor medarbejderne kommer hurtigt og nemt igang med at registrere deres komme/gå tider. Logiske oversigter og brugerflader gør at ledelsen kan tage systemet i brug med det samme.

CompuClock xPress sælges som “hosted” løsning. Det betyder, at systemet skal ikke installeres og at du straks kan begynde at bruge CompuClock via en internetbrowser. Start med at oprette dine medarbejdere og giv dem adgang til at stemple på nettet  – eller via en af de øvrige registeringsmetoder CompuClock tilbyder.

Nemt i brug:

Straks vi har din bestilling åbner vi op for adgang til CompuClock xpress for dig og dine medarbejdere. Den nemmeste måde er at åbne for stempling via internettet, men medarbejderne kan også stemple IND/UD via telefon eller en eller flere registreringsterminaler – eller kombination af alle tre metoder.

BESTIL HER

Kom godt fra start:

Dine medarbejdere kan begynde at stemple komme/gå allerede dagen efter du har bestilt dit system. Du kan til enhver tid se hvem der er mødt frem – og hvem der er fraværende, du kan udskrive timeseddler og du har hele tiden overblik over arbejdstidsforbruget i virksomheden. .

Registreringsmuligheder: 

CompuClock express tilbyder 4 registreringsmuligheder

 • Web-stempling via en browser på en internetforbundet PC
 • Telefonstempling
 • CompuClock xpress’s stemplingsprogram som nemt installeres på medarbejdernes PC’er
 • Registreringsterminal – som tilsluttes internettet og kan fungere synkront med de øvrige stemplingsmuligheder

Der betales pr. aktiv medarbejder i Systemet på månedsbasis, og prisen er 42 kr. pr. aktiv medarbejder  (aktiv medarbejderdefineres som de medarbejdere der i løbet af måneden foretager stemplinger i systemet).

Inkluderet i abonnement er følgende:

 • Adgang for de enkelte medarbejdere til egne registreringer
 • Adgang for en overordnet medarbejder til at gennemgå og evt. rette registreringer for kollegaer, samt mulighed for at udskrive timesedler, på medarbejderniveau og for hele firmaet..
 • Seks standaroverenskomster (se nedenunder)
 • Telefonsupport  – inden for rimeligheden (10 minutter pr. samtale)
 • Agang til CompuClock xPress’s serviceweb
 • 15% rabat på konsulenttimer

Desuden kan man tilkøbe :

 • Flere licenser for afdelingsledere og overordnede medarbejdere 65 kr. pr måned pr afdelingsleder
 • Firmaspecifikke overenskomster såfremt standardoverneskomsterne ikke slår til.  En firmaspecifik overnskomst opstilles for kr. 850.
 • Ekstra træning og undervisning via nettet af en af Sterna’s konsulenter

Standardoverenskomster:

Overenskomst#1: 37 timers normtid pr uge + overtidsberegning

 • 37 timers arbejdsuge fordelt med 7:24 normtid(NT) pr dag
 • Afrunding af komme/gå tider til nærmeste kvarter
 • Automatisk træk af en ½ times frokostpause efter 4 timers præsteret arbejdtid
 • Overtid 50% efter opfyldt NT
 • Overtid 100% efter 2 timer  i Overtid 50%

Overenskomst#2: 37 timers normtid pr uge + overtidsberegning uden afrunding

 • Samme som #1 – uden afrunding af komme/gå tider

Overenskomst#3: 37 timers normtid pr uge + overtidsberegning uden afrunding uden pausetræk

 • Samme som #1 – uden afrunding af komme/gå tider og uden pausetræk

Overenskomst#4:  37 timers normtid pr uge + Flextidsberegning

 • 37 timers arbejdsuge fordelt med 7:24 normtid(NT) pr dag
 • Automatisk træk af en ½ times frokostpause efter 4 timers præsteret arbejdstid
 • Beregning af flexopsparing når dagsnorm opfyldes
 • Beregning af flexforbrug hvis normtiden ikke præsteres

Overenskomst#5:  37 timers normtid pr uge + Flextidsberegning uden pause

 • Samme som #4 uden træk af pause

Overenskomst #6 Minut for minut

 • Al arbejdstid beregnes minut for minut , Ingen overtidsberegning ingen flex
 • Pausetræk ½ time efter 4 timers præsteret tid

Overenskomst #7 Minut for minut uden pausetræk

 • Same som nr #6 uden træk af pause

 

Mindre tidsforbrug:

Fra CompuClock xPress kan du trække en rapport over samtlige tidsregistreringer  fordelt på takster, færdigberegnet  med pauser, timetillæg etc og klar til automatisk indlæsning i lønsystem. Dermed undgås dobbeltarbejde og både tidforbruget og risikoen for fejl ved lønafregning minimeres.

Bedre overblik:

CompuClock xPress giver ledelsen bedre oversigt over tidforbrug og fravær. CompuClock xPress giver dig et kraftfuldt rapporteringsværktøj, således at du på en enkel måde selv kan danne rapporter og statistik over al arbejdstid og fravær i virksomheden.


Det er nu tid til CompuClock xPress.

Yderligere information fås på telefon 2212 2252 eller via email