Kort om CompuClock

Tidsregistrering med CompuClock sikrer alle i virksomheden pålidelige og altid opdaterede informationer om alle aspekter af fremmøde og fravær i firmaet. Al focus i udviklingsarbejdet med CompuClock har været  –  og er –  at sikre effektiv:

  • tidsregistrering
  • jobregistrering
  • flextidsregistrering
  • og fraværsregistrering

i store og små virksomheder. CompuClock kan til enhver tid levere opdaterede oplysninger om medarbejdernes fremmøde, fravær, sygdom, estimering af lønudgifter, jobtider, operationstider, m.m.

CompuClock består af modulopbygget softwaredel som kan køre på servere eller mindre PC’ere – og en eller flere registreringsterminaler, endvidere kan der tilknyttes en webclient. Softwaren er windowsbaseret og kan anvendes på alle PC’ere, som arbejder i et 32/64 bit miljø. Desuden har vi nu en internetbaseret webclient som gør adgang til data i princippet mulig fra alle PC’ere med adgang til internettet.

CompuClock kan leveres både som enkeltbrugerløsning og netværksløsning

 

CompuClocks Hovedmenu

CompuClocks brugergrænseflade bygger på valgbilleder og i systemets design er der lagt vægt på at alle valgbilleder og menuer har lignende opbygning og er klare og overskuelige. CompuClock følger alle de konventioner Windows bygger på med hensyn til brug og betjening, og derfor er man hurtigt i gang med CompuClock – blot man kender et Windows-programs måde at arbejde på.

CompuClocks datakartoteker

Før CompuClock tages i brug første gang, skal en række firmaspecifikke oplysninger oprettes i CompuClocks stamdata kartoteker. Denne indtastning foregår under menuen Kartoteker, hvor oplysningerne også vedligeholdes.

De vigtigste kartoteker CompuClock opererer med er følgende:

Personalekartotek

Her oprettes medarbejdere, med personalenummer, navn, adresse, afdeling, løngruppe, samt hvilken overenskomst medarbejderne arbejder under mv.

 

CompuClocks jobkartotek

De jobs medarbejderne skal kunne stemple ind på kan oprettes her, med nummer og beskrivelse.

 

Overenskomster/Regneregler

Her defineres de regler hvorefter medarbejderens arbejdstid og jobtider udregnes. Reglerne styrer arbejds- og jobtidens opdeling på takster, tilskrivning af evt. bonustimer, fradrag for pauser, afrunding af komme- og gå-tidspunkter m.m. Der kan defineres et ubegrænset antal regneregler.

Reglerne kan defineres individuelt for hver medarbejder – alt efter gældende regler i virksomheden. CompuClock leveres med de mest gængse regler der dækker de fleste virksomheders behov, og Sterna assisterer gerne ved opstilling af firmaspecifikke regler og tilpasning af reglerne

Løngrupper

Ønskes adgang til en oversigt over estimeret lønudgift i firmaet opstilles de løngrupper firmaet arbejder med. Medarbejderne tilknyttes løngrupperne via personalekartoteket. Her tilknytter man lønarter til medarbejderne hvorefter data kan udveksles med lønsystemer.

Koder

Her defineres de forskellige fraværstyper, som bruges i virksomheden, så som sygdom, lægebesøg, fridage, ferie etc. Kodekartoteket kan fuldt ud tilpasses de enkelte virksomheder.

Afdelinger

Alle rapporter genereret i CompuClock kan udskrives i medarbejderorden/afdelingsorden. Oprettelse af afdelingskartotek er valgfri og ikke påkrævet for at CompuClock fungerer.

Når disse stamdata er oprettet kan medarbejderne begynde at registrere såvel komme/gå tider som jobtider på Terminalen.

Tids- og jobregistreringer på Terminal

Når medarbejderne kommer på arbejde, registrerer de sig IND på Terminalen. Denne registrering kan foretages enten ved brug af en intern scanner der sidder i Terminalen, en håndscanner der kan tilsluttes Terminalen, eller ved at indtaste medarbejdernummeret direkte på Terminalens tastatur.

Tids og jobregistreringer på Terminal kan foretages direkte på terminalen eller ved brug af en håndscanner. Såvel medarbejdernumre som jobnumre er skrevet ud fra CompuClock som stregkoder, og registreringen er derfor nem og glidende.

Når medarbejderen registrerer sig ind på Terminalen, viser Terminalen medarbejderens navn og spørger efter hvilket job medarbejderen skal registrere sig ind på.

Fra CompuClock har man udskrevet stregkoder for de jobs der er aktive og medarbejderen indberetter det job som påbegyndes ved at scanne stregkoden ind. Derefter spørger Terminalen efter hvilken operation/opgave der skal udføres på jobbet, og medarbejderen indscanner et operationsnummer.

Jobregistrering på Terminal

På Terminalens skærm kan man altid se hvilke opgaver man er i færd med at stemple sig ind på og den håndskanner der er tilsluttet Terminalen gør registrering med stregkoder nem og overskuelig.

Når opgaven er udført, og der skal skiftes job, registrerer medarbejderen sig ud ved at scanne på UD-koden for derefter at indberette næste job og operation.

Disse registreringer på Terminal er umiddelbart tilgængelige i CompuClock, hvor man altid kan se hvem der er mødt, hvornår de kom/gik og hvilke opgaver de er i gang med. Jobtiderne kan m.a.o. udregnes med det samme den sidste registrering er foretaget på jobbet. Efterkalkulationerne kan dermed foretages løbende.

CompuClocks tidsregistreringskartotek

Her gemmes samtlige tids- og jobregistreringer. Nye registreringer kan nemt oprettes, ligesom evt. fejlregistreringer kan rettes ved få tastetryk. Registreringerne kan sorteres på flere forskellige måder. Nedenfor er de sorteret i dato/medarbejder orden.

Tidsregistreringer fra Terminal kan vedligeholdes i CompuClock. Hvis medarbejderen har glemt at stemple sig ind kan registreringen nemt oprettes, ligesom man kan rette ind/ud tidspunkter. Foruden rettelser, kan man i CompuClock registrere og se nærmere på fravær, se informationer om medarbejdere (og ajourføre oplysningerne, hvis det er nødvendigt), samt udskrive et væld af brugerdefinerede rapporter fra CompuClocks rapportgenerator.

Rapportering

I slutningen af lønperioden – eller når det ønskes – udskrives perioderapporter fra CompuClock. De data CompuClock indsamler, kan uden problemer eksporteres til de fleste lønsystemer herunder MultiLøn og DataLøn, hvor den endelige lønafregning foregår.

CompuClock har et veludbygget rapporteringsmodul, hvor brugeren selv bestemmer udformning og informationsmængde på alle rapporter. Udover arbejdsoversigter med fordeling af arbejdstid på takster, kan man udskrive fraværsrapporter, lønoversigter, ferieplaner, flere forskellige jobrapporter, medarbejderlister m.m.

CompuClock’s rapporteringsmodul tillader meget fleksibel brug og bearbejdning af data fra jobregistreringen. Når en rapport en gang er defineret kan den gemmes som skabelon som hentes frem, når der er brug for lige netop den rapport der blev gemt.

Kontakt os gerne på telefon 2212 2252 eller mail sterna@sterna.dk hvis I vil se nogle eksempler på rapporter vi kan trække ud af CompuClock

CompuClock tænker i tid – så enkelt er det!