Telefon Stempling

Telefonstempling TS-7200 er software der kører standalone på en PC. Softwaren modtager telefonopkald fra medarbejdere og registrerer oplysninger om stemplinger i en database på PC’en.
Informationer om medarbejdere og disses registreringer udveksles mellem CompuClock og registrerings PC’ere på en via en kommunikationsserver der tager i mod telefonstemplingerne og sender dem videre til CompuClock’s hoveddatabase.

Denne registreringløsning er designet til at imødekomme behov hos firmaer der:

  • har små geografisk spredte afdelinger
  • medarbejdere der starter eller slutter arbejdsdagen uden for arbejdspladsen
  • eller af en eller anden grund ikke er indenfor rækkevidde af en traditionel registreringsterminal.

Firmaer kan anvende denne løsning i mindre enheder og bruge en almindelig trykknap telefon /GSM til at registrere komme/gå tider i stedet for en registreringsterminal.

 

 

Telefon-Stempling TS-7200 Systemopbygning

Fordele ved TS-7200 telefonstempling er bl.a.:

Komme-/Gå registreringer er ikke længere bundet af af have en registreringsterminal i nærheden.
Jobregistreringer kan foretages uanset hvor man er henne i verden.
Det er muligt at styre adgangen til telefonstempling ved at opstille en tabel over telefonnumre som accepteres/forkastes af systemet til ind/ud-stempling
Opfylder de behov der er for registrering hos firmaer med arbejde på forskellige lokationer, og hos medarbejdere der har rejseaktivitet, eller af en anden grund ikke nødvendgivis starter deres arbejdsdag i nærheden af en registrerinsterminal eller PC-er.
Systemet er meget simpelt i brug, og kan bedst sammenligens med brugen af telefonbank. Når der ringes ind besvarer PC-en opkaldet og guider brugeren igennem registreringen. I korte træk foregår registrering således at efter medarbejderen har ringet ind, tastes medarbejdernummeret , efterfulgt af et tryk på #-knappen på telefonen. Derefter tastes en 1 eller 2 alt afhængig om man er ved at stemple IND eller UD. Registreringen er nu afsluttet og medarbejderen kan lægge røret. Når brugeren er blevet vandt til at registrere på denne måde, kan PC’ens vejledning springes over og registrering kan påbegyndes straks efter at PC’en har besvaret opkaldet.

For at kunne anvende Telefonstempling TS-7200 skal PC’en der modtager opkaldenen udstyres med et telefonkort. Der er kun behov for et kort pr. installation. På denne PC kører software som afleverer stemplinger til CompuClocks hoveddatabase på samme måde som de tradiotionelle registreringssterinaler gør, dvs. via CompuClock’s kommunikationsprogram.

Telefonstempling kan fuldt ud integreres med andre CompuClock applikationer. Medarbejdere kan således f.eks. stemple sig ind ved arbejdsstart via telefonen og foretage mellemstemplinger på egen PC hen over dagen, køre til en anden afdeling i firmaet og stemple endelig ud enten på en PC tilsluttet internettet eller på en tidsregistreringsterminal, eller ringe ind igen.

Alle registreringer fra telefonstempling sendes m.a.o. ud til terminalerne således at medarbejderens status er korrekt.

Man kan i systemet bestemme (individuelt for hver medarbejder) hvorvidtopringinger fra alle telefonnumre accepteres eller om den enkelte medarbejder kun kan ringe fra et bestemt nummer.

Krav til hardware er som følger:

Styresystem, Windows NT / 2000
Processor, PII 300MHz eller større
64 Mb RAM
Ledigt diskplads, 100Mb
Netforbindelse
Ledigt serielt port (Com-port)
CD-drev
Ledit PCI slot på motherboard
Analog telefonlinie med nummerviser.
Desuden skal kommunikationsmaskinen der kører CompuClock /TS anvende Windows NT/ 2000 styresystem og dermed opfylde de krav der er til de maskiner der kan køre dette software.