Post List

The postlist shortcode is overly used on our frontpage demos. It’s a quick and easy way to show the latest posts in a column layout. You can basicly choose any number of columns, as long as it can be devided over a 12 column layout. Choose a category (or none for all categories) and the number of posts to show. You can also select whether you’d like to include or exclude the image, title, excerpt and the read more button.

This shortcode is extremely flexible. If you place it inside a column shortcode it will automaticly resize to make use of the space it’s been given. Check the example below:

Normal use

 

CompuClock er

CompuClock er udviklet til at sikre effektiv: tidsregistrering, jobregistrering, flextidsregistrering, og fraværsregistrering i store og små virksomheder. CompuClock kan til enhver tid levere opdaterede oplysninger om medarbejdernes fremmøde, fravær, sygdom, estimering af lønudgifter, jobtider, operationstider, m.m. CompuClock består af modulopbygget softwaredel som kan køre på servere eller mindre PC’ere – og en eller flere registreringsterminaler, […]

Flere registreringsløsninger

CompuClock understøtter flere måder at foretage tidsregistrering på! CompuClock tilbyder dig en terminal, webstempling, telefonstempling, stempling på smartphone, stempling på PC. Det mest almindelige er at bruge en terminal som er specielt designet til at modtage tidsregistreringer. Terminalen er i virkeligheden en PC som afløser det gammeldags stempelur. Terminalen kan udstyres med forskellige læsere afhængig […]

 

Inside a column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel purus sed augue lobortis ullamcorper.

 
 

Shortcode: [postlist]

Creates a postlist with four columns.

Optional Parameters
 • category ( default: none )
  Restrict the post list to a given category or a list of comma separated categories
 • postcount ( default: none )
  The number of posts to show
 • columns ( default: none )
  The columns to split the posts into. Can be 1,2,3,4,6 or 12
 • showimage ( default: true )
  Enable or disable the post images
 • showtitle ( default: true )
  Enable or disable the post titles
 • showexcerpt ( default: false )
  Enable or disable the post excerpts
 • excerpt_length ( default: 55 )
  Modify the length of the excerpt. The maximum length is 55 words
 • only_with_images ( default: true )
  If set to true only images with featured images are retrieved
 • align ( default: center )
  set the text alignment to left, center or right